Statističke oblasti

Strukturne poslovne statistike

Statistika strukturnih poslovnih istraživanja predstavlja opći okvir za prikupljanje podataka svih aktivnih tržišnih jedinica koje posluju na teritoriji Federacije BiH. Istraživanjem se proizvode osnovne varijable i indikatori o strukturi, konkurentnosti i karakteristikama rada poslovnih subjekata i njihovih poslovnih rezultata, na različitim nivoima grupisanja, po djelatnostima. Istraživanje se provedi kombinovanom metodom, koristeći puni obuhvat za poslovne subjekte sa 20 i više zaposlenih i metodom uzorka za poslovne subjekte sa manje od 20 zaposlenih. Sadržaj strukturnih poslovnih statistika (SPS) je u skladu sa važećim standardima EU u ovoj oblasti statistike. Podaci prikupljeni istraživanjima strukturnih poslovnih statistika koriste se za analizu strukture poslovnih subjekata po djelatnostima (vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, zaposlenost itd.), analizu faktora korištenih u procesu proizvodnje (broj zaposlenih, sredstva zaposlenih, investicije itd.) te analizu nacionalnog razvoja.

Takođe, podaci strukturnih poslovnih statistika se koriste i kao inputi za procjene nacionalnih računa i za obračun pondera za kratkoročne statistike. Rezultati istraživanja se, u skladu sa evropskim preporukama, prikazuju prema glavnoj djelatnosti, što podrazumjeva da se, ukoliko poslovni subjekt obavlja više djelatnosti, cjelokupan rezultat pripisuje njegovoj glavnoj djelatnosti. Izvor podataka za strukturne poslovne statistike je Godišnji izvještaj strukturnih poslovnih statistika za preduzeća.

 

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije