Statističke oblasti

Statistički poslovni registar

Statistički poslovni registar predstavlja evidenciju poslovnih subjekata (preduzeća). Sadrži osnovne identifikacione i adresne podatke o preduzećima, podatke o osnovnoj djelatnosti prema klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010, kao i indikatore o veličini preduzeća formirane na osnovu finansijskih podataka i podataka o broju zaposlenih i dr.. Statistički poslovni registar predstavlja jedinstveni okvir za provođenje statističkih istraživanja. Osnovni principi na kojima radi Statistički poslovni registar su: sveobuhvatnost, ažurnost, racionalnost i povjeljivost.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije