Program rada

Program rada

28.06.2016 Odluka Parlamenta FBiH o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

29.05.2016 Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016