Menadžment

Menadžment

emir DIREKTOR ZAVODA: Dr. Emir Kremić

e-mail: kabinet@fzs.ba

Telefon: +387 33 443 866

Fax: +387 33 226 705

 IMG_8230_galiba SEKRETAR ZAVODA: Galiba Karačić, diplomirani pravnik

e-mail: galiba.karacic@fzs.ba

Telefon: +387 33 209 811

Fax: +387 33 226 705

samka POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA: Samka Avdić, diplomirani ekonomista

e-mail: samka.avdic@fzs.ba

Telefon: +387 33 215 043

Fax: +387 33 226 705

POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA STATISTIKU STANOVNIŠTVA I DRUŠTVENE STATISTIKE: Hidaeta Čolović,diplomirani ekonomista

e-mail: hidaeta.colovic@fzs.ba

Telefon: +387 33 407 017

Fax: +387 33 226 705

nisveta POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR EKONOMSKIH STATISTIKA: Nisveta Džebo, diplomirani ekonomista

e-mail: nisveta.dzebo@fzs.ba

Telefon: +387 33 407 025

Fax: +387 33 226 705

POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I STATISTIČKE METODE: Amer Korić, diplomirani inženjer elektrotehnike

e-mail: amer.koric@fzs.ba

Telefon: +387 33 407 043

Fax: +387 33 226 705