Kontakt

 BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalni zavod za statistiku

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00  (pauza: 11:00 – 11:30)
Telefon: ++387 33 44 38 66
Faks: ++387 33 22 67 05
Poštanska adresa: Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
 BiH, Federacija Bosne i Hercegovine
E – mail: fedstat@fzs.ba