Strukturne poslovne statistike

Strukturne poslovne statistike

14.01.2016 STATISTIKA VANJSKE TRGOVINE - UPUTSTVO ZA KORISNIKE

13.01.2016 STATISTIČKI POSLOVNI REGISTAR

14.06.2015 METODOLOŠKA UPUTSTVA ZA IZRACUNAVANJE INDEKSA FIZICKOG OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJEU BOSNI I HERCEGOVINI

14.02.2015 INDEX PROMETA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE - KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE

20.01.2015 INDEX PROMETA TRGOVINE NA MALO - KRATKOROČNE POSLOVNE STATISIKE

14.01.2015 STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE 2012-Aneksi I-IV i Statistika stranih podružnica (FATS) Metodološki dokument

14.04.2014 ISTRAŽIVANJE IZ STATISTIKE GRAĐEVINARSTVA - ODOBRENJA ZA GRAĐENJE