Poljoprivreda i ribarstvo

Poljoprivreda i ribarstvo

13.06.2015 BROJNO STANJE STOKE I STOČNA PROIZVODNJA

02.04.2015 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA

13.09.2014 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJANJU MLIJEKA I PROIZVODNJI MLIJEČNIH PROIZVODA

13.08.2014 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STRUKTURI INKUBATORSKIH STANICA

13.08.2014 MJESEČNI IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTI INKUBATORSKIH STANICA

13.04.2012 MJESEČNI IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJANJU KRAVLJEG MLIJEKA I PROIZVODNJI MLIJEČNIH PROIZVODA

13.03.2012 STATISTIKA AKVAKULTURE