Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi

Metodološke postavke Ankete zasnovane su na preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO) i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT), čime je osigurana međunarodna uporedivost podataka u oblasti statistike rada. Rezultati Ankete o radnoj snazi su prezentovani u agregiranom obliku, čime je, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH, ("Službene novine FBiH", br. 63/03 i 9/09), u potpunosti obezbjeđena tajnost individualnih podataka o domaćinstvima i osobama.

Ikona-Saopcenja

ANKETE

14.06.2015 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2015-konačni rezultati

14.06.2014 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2014-konačni rezultati

14.06.2013 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2013

14.06.2012 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2012_bh.pdf

14.06.2011 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2011_bh.pdf

14.06.2010 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2010_bh.pdf

14.06.2009 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2009_bh.pdf

14.06.2008 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2008_bh.pdf

14.06.2007 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2007_bh.pdf

14.06.2006 ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2006_bh.pdf