Anketa o potrošnji domaćinstava/kućanstava (APD)

Anketa o potrošnji domaćinstava/kućanstava (APD)

11.11.2016 ARS 2016

29.06.2016 APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

29.06.2016 APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

29.05.2012 ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011